บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire) ที่ได้มาตรฐานสากล สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างที่เน้นความแข็งแรง ความทนทาน เพื่อรองรับน้ำหนัก ทั้งงานก่อสร้างแบบ pre-tensioned และ post-tensioned เช่น งานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสำหรับงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทางยกระดับและสะพาน งานผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ทั้งส่วนที่เป็นพื้น ผนังอาคารและคานสะพานสำเร็จรูป ซึ่งการนำลวดเหล็กแรงดึงสูงมาใช้ จะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง เป็นผู้ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้มากในงานระบบการสื่อสาร ระบบสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้า เช่น เป็นสายดินของงานผลิตเสาไฟฟ้า และใช้ในงานผลิตสายไฟฟ้า และเป็นผู้ผลิตลวดเหล็กกล้าดึงแข็ง สำหรับงานสปริง ลวดตะปู รวมทั้งเป็นผู้ผลิตลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ สำหรับลวดปลอกเสริมคอนกรีตในงานคอนกรีตอัดแรง


ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ที่ผลิตและจำหน่าย มีดังนี้


1. ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wire for Prestressed Concrete)
   
2. ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Prestressed Concrete)
   
3. ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Wire)
   
4. ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีตีเกลียว (Galvanized Steel Wires Strand)
   
5. ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต (Cold Drawn Steel Wire for Concrete Reinforcement)
   
6. ลวดเหล็กกล้าดึงแข็ง (Hard Drawn Steel Wire)
   
7. ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Ordinary Low Carbon Steel Wire)