ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2554    
       
นายแดน ทองอินทร์
ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)