ธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กชั้นนำของประเทศไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมอบบริการและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกคนอย่างเสมอ

กว่า 30 กว่าปี ที่เรามุ่งมั่นผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กที่มีคุณภาพเหนือชั้นซึ่งสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้มากถึง 135,600 ตันต่อปี บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้การยอมรับระดับนานาชาติ เช่น สะพานทางยกระดับ สะพานสำหรับรถไฟฟ้า อาคาร เสาไฟฟ้า และอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติจำนวนมาก

อีกทั้งเรายังมีผู้เชี่ยวชาญด้านลวดเหล็กที่สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลือกและใช้งานลวดเหล็กที่เหมาะสมกับงานโครงสร้างต่างๆ

PCW

โรงงาน

PCW

สำนักงาน

PCW

การผลิต