รางวัลที่ไทยไวร์โพรดัคท์ได้รับ

นอกเหนือจากการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพแล้ว เรายังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทให้มีความยั่งยืนในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมกับภาคชุมชน เป็นต้น