ฝ่ายขาย

TWP Phone (+66) 2992-6867 ต่อ 3328
TWP Email sale@thaiwireproducts.com

ฝ่ายจัดซื้อ

TWP Phone (+66) 2992-6867 ต่อ 3318
(+66) 3868-4610-3 ต่อ 3314
TWP Email twp.pur@thaiwireproducts.com

สำนักงานใหญ่

TWP Address อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 7 เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
TWP Phone (+66) 2992-6867
TWP Fax (+66) 2992-6870
TWP Email info@thaiwireproducts.com
TWP Map

โรงงาน

TWP Address เลขที่ 4 ถนน ไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
TWP Phone (+66) 3868-4610-3
TWP Fax (+66) 3868-4614
TWP Email plant@thaiwireproducts.com
TWP Map