ฝ่ายขาย

TWP Phone (+66) 2520-3855-64
TWP Email sale@thaiwireproducts.com

ฝ่ายจัดซื้อ

TWP Phone (+66) 2520-3855-64 ต่อ 3318
(+66) 3868-4610-3 ต่อ 3314
TWP Email twp.pur@thaiwireproducts.com

สำนักงานใหญ่

TWP Address 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
TWP Phone (+66) 2520-3855-64
TWP Fax (+66) 2520-3865-66
TWP Email info@thaiwire.com
TWP Map

โรงงาน

TWP Address เลขที่ 4 ถนน ไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
TWP Phone (+66) 3868-4610-3
TWP Fax (+66) 3868-4614
TWP Email plant@thaiwireproducts.com
TWP Map