ใบรับรองมาตรฐานสินค้า

ไทยไวร์โพรดัคท์ มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพชั้นเลิศ ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานที่หลากหลาย และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

iso9001

มอก. 71-2532

TIS 95-2540

มอก. 194-2535

TIS 95-2540

มอก. 95-2540

TIS 95-2540

มอก. 404-2540

Class C
TIS 95-2540

มอก. 420-2540


TIS 95-2540

มอก. 747-2531


TIS 95-2540

ACRS 161201

TIS 95-2540

BS 5896-2012

TIS 95-2540

GlobeCert AB