ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต

Cold Drawn Steel Wire for Concrete Reinforcement

Prestressed Concrete Wire

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

มอก.747-2531

Cold Drawn Steel Wires