ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

Ordinary Low Carbon Steel Wire

Prestressed Concrete Wire

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

มอก.194-2535

Ordinary Low Carbon Steel Wire