ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง

Steel Wire Strand for Prestressed Concrete

Prestressed Concrete Wire
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7.9, 9.3, 9.5, 11.3, 12.4, 12.7 15.2, 15.7 mm.
5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 0.6 inch
ประเภท: 3 Wires Stress Relieved
7 Wires Stress Relieved
ชั้นคุณภาพ: 1720 - 1910 Mpa.
Surface configuration: Plain
Relaxation: Normal/Low
Special Treatment (option): Zinc Coating

Specification : TIS 420-2540 ISO 6934-4:1991

Standart
TIS 420-2540
ISO 6934-4:1991
Nominal
diameter
Nominal cross-
section area
Mass per length Characteristics Elongation
(Min.)
Curvature
(Max.)
Max. % Relaxation at 1,000 hr.
Nominal Permissible
variation
Fm min Fm max Fp 0.1 min Fp 0.2 min Low
Relaxation
Normal
Relaxation
Grade (mm.) (mm.2 ) (g/m) (g/m) (kN) (kN) (kN) (kN) (%) (mm/m) (60%) (70%) (80%) (60%) (70%) (80%)
1720 9.3 51.6 405.0 396.9 - 421.2 88.8 - 72.8 75.4 3.5 25 1.0 2.5 4.5 4.5 8.0 12.0
12.4 92.9 729.0 714.4 - 758.2 160.0 - 131.0 136.0
15.2 139.0 1101.0 1079.0 - 1145.0 239.0 - 196.0 203.0
1860 9.5 54.8 432.0 423.4 - 449.3 102.0 - 83.6 86.6
12.7 98.7 774.0 758.5 - 805.0 184.0 - 151.0 156.0
15.2 139.0 1101.0 1079.0 - 1145.0 259.0 - 212.0 220.0

Specification : ASTM A416 / A416M-10

Standart
ASTM A416 /
A416M-10
Strand diameter Nominal cross-
section area
Nominal
Mass per
length
Characteristics Elongation
(Min.)
Curvature
(Max.)
Max. % Relaxation at 1,000 hr.
Nominal Permissible
variation
Fm min Fm max Fp 0.1 min Fp 0.2 min Low
Relaxation
Normal
Relaxation
Grade (mm.) (mm.) (mm.2 ) (g/m) (kN) (kN) (kN) (kN) (%) (mm/m) (60%) (70%) (80%) (60%) (70%) (80%)
1725 6.4 ±0.40 23.2 182 40.0 - - 36.0 3.5 - - 2.5 3.5 - - -
7.9 37.4 294 64.5 - 58.1
9.5 51.6 405 89.0 - 80.1
11.1 69.7 548 120.1 - 108.1
12.7 92.9 730 160.0 - 144.1
15.2 139.4 1094 240.2 - 216.2
1860 9.53 +0.65,
-0.15
54.8 432 102.3 - 92.1
11.11 74.2 582 137.9 - 124.1
12.7 98.7 775 183.7 - 165.3
15.24 140.0 1102 260.7 - 234.6

Specification : BS 5896:2012

Standart
BS 5896:2012
Nominal
diameter
Nominal cross-
section area
Mass per length Characteristics Elongation
(Min.)
Curvature
(Max.)
Max. % Relaxation at 1,000 hr.
Nominal Permissible
variation
Fm min Fm max Fp 0.1 min Fp 0.2 min Low
Relaxation
Normal
Relaxation
Grade (mm.) (mm.2 ) (g/m) (g/m) (kN) (kN) (kN) (kN) (%) (mm/m) (60%) (70%) (80%) (60%) (70%) (80%)
Y1670S7 15.2 139.0 1086.0 ±2.0% 232.0 267.0 204 - 3.5 25 1.0 2.5 4.5 - - -
Y1770S7 9.3 52.0 406.1 92.0 106.0 81.0
11.0 70.0 546.7 124.0 143.0 109.0
12.5 93.0 726.3 165.0 190.0 145.0
15.7 150.0 1172.0 266.0 306.0 234.0
Y1860S7 8.0 38.0 296.8 70.7 81.3 62.2
9.3 52.0 406.1 96.7 111.0 85.1
9.6 55.0 429.6 102.0 117.0 89.8
11.3 75.0 585.8 140.0 161.0 123.0
12.5 93.0 726.3 173.0 199.0 152.0
12.9 100.0 781.0 186.0 214.0 164.0
15.2 139.0 1086.0 298.0 214.0 228.0
15.7 150.0 1172.0 279.0 321.0 246.0

Specification : JS G3536:2008

Standart
JS G3536:2008
Strand diameter Nominal cross-
section area
Nominal
Mass per
length
Characteristics Elongation
(Min.)
Curvature
(Max.)
Max. % Relaxation at 1,000 hr.
Nominal Permissible
variation
Fm min Fm max Fp 0.1 min Fp 0.2 min Low
Relaxation
Normal
Relaxation
Grade (mm.) (mm.) (mm.2 ) (g/m) (kN) (kN) (kN) (kN) (%) (mm/m) (60%) (70%) (80%) (60%) (70%) (80%)
SWPR7A 9.3 +0.40,
−0.20
51.61 405.0 88.8 75.5 3.5 2.5 8.0
10.8 69.68 546.0 120.0 - 102.0
12.4 92.90 729.0 160.0 - 136.0
15.2 138.7 1101.0 240 - 204.0
SWPR7B 9.5 +0.40,
−0.20
54.84 432.0 102.0 - 86.8
11.11 74.19 580.0 138.0 - 118.0
12.7 98.71 774.0 183.0 - 156.0
15.2 138.7 1101.0 261.0 - 222.0

Specification : prEN 10138-3:2006

Standart
prEN 10138-3:2006
Nominal
diameter
Nominal cross-
section area
Mass per length Characteristics Elongation
(Min.)
Curvature
(Max.)
Max. % Relaxation at 1,000 hr.
Nominal Permissible
variation
Fm min Fm max Fp 0.1 min Fp 0.2 min Low
Relaxation
Normal
Relaxation
Grade (mm.) (mm.2 ) (g/m) (g/m) (kN) (kN) (kN) (kN) (%) (mm/m) (60%) (70%) (80%) (60%) (70%) (80%)
Y1770S7 15.7 150.0 1172.0 ±2.0% 266.0 314.0 234.0 3.5 25 2.5 4.5
Y1860S7 9.3 52.0 406.1 96.7 114.0 85.1
9.6 55.0 429.6 102.0 120.0 89.8
12.5 93.0 726.3 173.0 204.0 152.0
12.9 100.0 781.0 186.0 220.0 164
15.2 139.0 1086.0 259.0 306.0 228.0

Specification : AS/NZS 4672.1:2007

Standart
AS/NZS 4672.1:2007
Nominal
diameter
Nominal cross-
section area
Mass per length Characteristics Elongation
(Min.)
Curvature
(Max.)
Max. % Relaxation at 1,000 hr.
Nominal Permissible
variation
Fm min Fm max Fp 0.1 min Fp 0.2 min Low
Relaxation
Normal
Relaxation
Grade (mm.) (mm.2 ) (g/m) (g/m) (kN) (kN) (kN) (kN) (%) (mm/m) (60%) (70%) (80%) (60%) (70%) (80%)
AS/NZS 4672.1:2007
7 wire ordinary
common size
1750 15.2 143.0 1122.0 1099.6 - 1166.9 250.0 205.0 212.0 3.5 25 2.5 3.5 8.0 12.0
1830 15.2 143.0 1122.0 1099.6 - 1166.9 261.0 214.0 222.0 25
1850 9.5 55.0 432.0 423.4 - 449.3 102.0 83.6 86.6 35
1870 12.7 98.6 774.0 758.5 - 805.0 184.0 151.0 156.0 25
AS/NZS 4672.1:2007
7 wire ordinary
other size
1720 9.3 51.6 405.0 397.0 - 421.2 88.8 72.8 75.4 3.5 35 2.5 3.5 8.0 12.0
10.8 69.6 546.0 535.0 - 567.8 120.0 98.4 102.0 25
12.4 92.9 729.0 714.0 - 758.2 160.0 131.0 136.0 25
1790 15.2 140.0 1101.0 1079.0 - 1145.0 250.0 205.0 212.0 25
1840 12.9 100.0 785.0 769.0 - 816.4 186.0 158.0 165.0 25
1850 8.1 40.1 315.0 309.0 - 327.6 74.0 60.7 62.9 35
1860 15.2 140.0 1101.0 1079.0 - 1145.0 261.0 214.0 222.0 25
1870 7.9 36.9 290.0 284.0 - 301.6 69.0 56.0 58.7 35
11.1 73.9 580.0 568.0 - 603.2 138.0 113.0 117.0 25

มาตรฐานการจัดส่ง

Packaging Prestressed Concrete Strand
Inside Diameter (cm) 80
Outside Diameter (cm) 140
Width (cm) 75
Approx. Weight (kg) 3,000