ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง

Steel Wire Strand for Prestressed Concrete

Prestressed Concrete Wire
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7.9, 9.3, 9.5, 11.3, 12.4, 12.7 15.2, 15.7 mm.
5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 0.6 inch
ประเภท: 3 Wires Stress Relieved
7 Wires Stress Relieved
ชั้นคุณภาพ: 1720 - 1920 Mpa.
Surface configuration: Plain
Relaxation: Normal/Low
Special Treatment (option): Zinc Coating

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Prestressed Concrete Strand Prestressed Concrete Strand Prestressed Concrete Strand Prestressed Concrete Strand Prestressed Concrete Strand Prestressed Concrete Strand

มาตรฐานการจัดส่ง

Inside Diameter (cm) Outside Diameter (cm) Width (cm) Approx. Weight (kg)
80 140 75 3,000
Packaging Prestressed Concrete Strand